SAND Dansstudio


en konstnärlig plattform som främjar nyskapande praktiker och alternativa metoder inom dans, koreografi, scenkonst och relaterade fält. Vi strävar efter att vara en mötesplats för konstnärligt skapande och fungerar som ett kreativt nav för dans och koreografi. Här erbjuds en plats för nya och experimentella konstnärliga processer där konstnärer kan mötas, utbyta idéer och träna sina färdigheter.

Vi tror på vikten av att skapa en gemenskap där konstnärer kan dela sina idéer och erfarenheter med varandra, och där de kan stödja varandra i sitt skapande.

Koreograferna Nefeli Oikonomou och Sebastian Lingserius startade studion 2023 och arbetar med att forma den till en central plats för samtida dans och koreografi med en mängd olika aktiviteter.


an artistic platform that promotes innovative practices and alternative methods within the areas of dance, choreography, performing arts and related fields. We strive to be a meeting place for artistic creation and serve as a creative hub for dance and choreography. Here, a space is offered for new and experimental artistic processes where artists can meet, exchange ideas and practice their skills.

We believe in the importance of creating a community where artists can share their ideas and experiences with each other, and support each other in their creative endeavors.

Choreographers Nefeli Oikonomou and Sebastian Lingserius founded the studio in 2023 and are shaping it into a central hub for contemporary dance and choreography with different activities. 

 
 
 
 
Komma i kontakt med oss
Hyra Studion
Daglig träning
Övrigt